W najbliższy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Zadzwoń i umów się z doradcą
 (61) 6673350 

Oferta

    Zajmujemy się prowadzeniem księgowości, płac oraz doradztwem podatkowym. W ramach realizowanych umów świadczymy zarówno kompletne usługi obejmujące całokształ działań finansowo - księgowych, jak również realizujemy zlecenia dotyczące tylko niektórych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.


Zapraszamy!

Nasza oferta prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych,
 2. sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
 3. sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,
 4. sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,
 5. sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,
 6. ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,
 7. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,
 8. badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów,
 9. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – bilansu oraz rachunek zysków i strat – w terminie wynikającym z przepisów prawa,
 10. informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 11. branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności,
 12. wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,
 13. udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego.

Dodatkowo proponujemy:

 1. sporządzanie rachunku wyników i bilansu na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy,
 2. sporządzanie zestawienia należności i zobowiązań w cyklu tygodniowym lub miesięcznym,
 3. sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
 4. sporządzanie raportów i analiz prezentujących określone przez Klienta dane w cyklu tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym.

oraz:

 1. sporządzanie przelewów w systemie bankowym Klienta,
 2. uzgadnianie płatności z kontrahentami Klienta,
 3. sporządzanie wezwań i ponagleń zapłaty.

Oferta na prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zawiera:

 1. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT,
 2. sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
 3. sporządzanie okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) deklaracji podatkowych oraz składanie ich do właściwych urzędów,
 4. sporządzanie okresowych (miesięcznych) deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS oraz składanie ich do właściwych oddziałów ZUS,
 5. sporządzanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń,
 6. ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowanie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze i/lub Ewidencjach,
 7. ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zeznań rocznych ,
 8. badanie otrzymanych od Podatnika dokumentów pod względem formalnym i informowania go o zauważonych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru tych dokumentów, 
 9. informowanie Podatnika o urządzeniach księgowych (ewidencjach), które Podatnik obowiązany jest prowadzić samodzielnie w miejscu wykonywania działalności,
 10. branie udziału w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym okresu prowadzenia przez Doradcę Ksiąg Podatnika i odnoszącym się do tych czynności,
 11. wykonywanie czynności związanych z obliczaniem zobowiązań Podatnika jako płatnika podatku lub zaliczek na podatek dochodowy,
 12. udzielanie niezbędnych porad i opinii z zakresu prawa podatkowego.


Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menadżera Testuj Pulpit Menadżera
Jeśli nie jesteś jeszcze klientem aPit skontaktuj się z nami »

Dane adresowe

aPit Spółka z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Poznań
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT