W najbliższy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Zadzwoń i umów się z doradcą
 (61) 6673350 

Aktualności

Zmiany w VAT 2017 - odwrotne obciążenie

2016-12-08 Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług rozszerza katalog czynności opodatkowanych przez odwrotne obciążenie.
Od 1 stycznia 2017 roku tą szczególną procedurą objęte będą usługi budowlane.

Odwrotne obciążenie polega na tym, że sprzedawca w wystawianej fakturze nie nalicza podatku VAT, wartość netto faktury jest równa wartości brutto. Odbiorca faktury ma obowiązek naliczyć podatek i jednocześnie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy faktury nie powstaje podatek naliczony z zakupu. Wpłaca on do urzędu skarbowego wyższy podatek VAT o kwotę, którą normalnie zobowiązany byłby zapłacić wystawcy faktury.
Wystawca faktury nie nalicza podatku VAT w fakturze i w związku z tym nie powstaje u niego obowiązek zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego.
Dotychczas odwrotnemu obciążeniu podlegała dostawa metali, w tym metali wykorzystywanych w jubilerstwie o próbach wyższych niż 325, elektroniki w zakresie telefonów komórkowych, laptopów itp. oraz surowców wtórnych. Po zmianie przepisów odwrotne obciążenie dodatkowo obowiązywać będzie przy sprzedaży procesorów, metali szlachetnych i biżuterii bez względu na próbę oraz wspomnianych już, usług budowlanych.
Wykaz usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia obejmuje w zasadzie wszystkie rodzaje usług budowlanych. Rozliczanie VAT tą metodą konieczne będzie tylko w sytuacji gdy nabywca i sprzedawca są czynnymi podatnikami VAT a usługa nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Dodatkowo dotyczy tylko usług świadczonych przez podwykonawców.
Nie obejmuje zatem usług świadczonych przez generalnych wykonawców, usług wykonywanych na rzecz właścicieli czy użytkowników obiektów.
Odwrotne obciążenie ma zastosowanie zawsze jeśli wykonywane prace budowlane są w następnych etapach ponownie fakturowane przez kolejnych podatników niezależnie od tego czy stanowią samodzielną realizację czy też są tylko częścią szerszego zakresu prac.

Wprowadzenie przepisu ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych w branży budowlanej.
Dotyczy jednak nie tylko nierzetelnych podatników ale niekorzystnie wpłynie na wszystkich podwykonawców działających w tej branży.

U wszystkich podwykonawców pojawić się może problem z płynnością finansową.
Wystawiane przez nich faktury nie będą już zawierały podatku VAT i o kwotę VAT zmniejszą się wpływy każdego przedsiębiorcy. Przy zakupach materiałów i usług innych niż budowlane, podwykonawcy będą musieli płacić dostawcom pełną kwotę zawierającą podatek. Przy takich samych jak w poprzednich okresach wydatkach podwykonawcy uzyskiwać będą niższe wpływy. Podatek VAT naliczony z zakupów utworzy nadpłatę, o której zwrot będzie trzeba zwrócić się do urzędu skarbowego. Urząd zobowiązany jest do zwrotu podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Oczywiście zasadność zwrotu podlegać będzie kontroli a termin zwrotu może zostać wydłużony.

Wprowadzenie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych znosi restrykcje dla podatników nieterminowo rozliczających się z podwykonawcami. Dotychczas w przypadku braku zapłaty za fakturę przez okres dłuższy niż 150 dni, podatnik zobowiązany był korygować podatek VAT o kwoty podatku zawartego w niezapłaconych fakturach. Po wprowadzeniu zmian, faktury podwykonawców nie będą już zawierały VAT w związku z czym brak zapłaty nie będzie już powodował ujemnych skutków dla zamawiających.

Pozostałe

Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menadżera Testuj Pulpit Menadżera
Jeśli nie jesteś jeszcze klientem aPit skontaktuj się z nami »

Dane adresowe

aPit Spółka z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Poznań
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT