W najbli??szy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZP?üATNE KONSULTACJE

Zadzwo?? i umów si─? z doradc─?
 (61) 6673350 

Aktualno┼Ťci

Zmiany w VAT 2017 - SANKCJE !!!

2016-12-05 Wprowadzane zmiany w VAT doprowadzi─? maj─? do wyeliminowania oszustw podatkowych i wykluczenie nieuczciwych podatnik??w.

Z ustawy wynikaj─? nast─?puj─?ce sankcje:

Za:
a. ZAWY??ENIE PODATKU VAT DO ZWROTU,
b. ZAWY??ENIE PODATKU VAT DO PRZENIESIENIA,
c. ZANI??ENIE PODATKU DO ZAP?üATY
w wyniku pomy??ki Ô?? b??─?du

- sankcja 30% kwoty zawy??enia lub zani??enia.

W przypadku tej kary, ustawodawca nie zak??ada z??ej woli podatnika a jedynie pope??nienie b??─?du przy obliczeniach. Za zgod─? organu sankcja mo??e by─? obni??ona do 20% w przypadku, gdy w trakcie kontroli podatnik sporz─?dzi korekt─? deklaracji.

Za:

a. WPROWADZNIE DO OBROTU FAKTURY NIEODZWIERCIEDLAJ─?CEJ RZECZYWISTEJ TRANSAKCJI,
b. WPROWADZENIE DO OBROTU FAKTURY OD NIEZAREJESTROWANEGO PODATNIKA,

- sankcja 100% kwoty VAT zawartej w takiej fakturze.

Niezale??nie od ustawy o podatku od towar??w i us??ug, sankcje przewiduje r??wnie?? Kodeks karny skarbowy. W Sejmie procedowany jest tak??e projekt zmiany Kodeksu Karnego. Z projektu wynikaj─? kary pozbawienia wolno??ci od 6 miesi─?cy do 8 lat oraz kary grzywny do 720 stawek dziennych. Za przest─?pstwa dotycz─?ce wielkich warto??ci kara grzywny mo??e wynie??─? nawet 3 tysi─?ce stawek dziennych a kara pozbawienia wolno??ci 25 lat.

Pozostałe

Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menad┼╝era Testuj Pulpit Menad┼╝era
Je┼Ťli nie jeste┼Ť jeszcze klientem aPit skontaktuj si─Ö z nami ┬╗

Dane adresowe

aPit Spó??ka z o.o.
SPÓ?üKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Pozna??
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT