W najbli??szy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZP?üATNE KONSULTACJE

Zadzwo?? i umów si─? z doradc─?
 (61) 6673350 

Aktualno┼Ťci

Zmiany w VAT 2017 - zwrot VAT w terminie 25 dni

2016-12-07 Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni to instytucja stosunkowo rzadko wykorzystywana. Najcz─???ciej stosowana przy du??ych inwestycjach przez nowe przedsi─?biorstwa. Planowane zmiany praktycznie uniemo??liwiaj─? jej stosowanie.

Aby ??─?da─? zwrotu podatku w terminie 25 dni podatnik musi:
a. by─? zarejestrowanym czynnym podatnikiem przez okres 12 miesi─?cy poprzedzaj─?cych z??o??enie wniosku,
b. z??o??y─? za ka??dy z 12 poprzedzaj─?cych miesi─?cy deklaracj─? VAT,
c. uregulowa─? wszystkie faktury zakupu w rejestrze VAT za po??rednictwem rachunku bankowego zg??oszonego w urz─?dzie skarbowym (nie dotyczy transakcji o warto??ci ni??szej ni?? 15 tys. z??),
d. z??o??y─? w urz─?dzie skarbowym dokumenty potwierdzaj─?ce zap??at─? za wszystkie faktury zakupu.

Dodatkowo w z??o??onej deklaracji VAT, w kt??rej wykazano kwot─? do zwrotu w terminie 25 dni podatnik nie mo??e wykaza─? kwoty podatku naliczonego z przeniesienia w wysoko??ci wy??szej ni?? 3 000,00 z??.

Zwrot w terminie 25 dni formalnie istnieje ale czy uda si─? z niego skorzysta─??

Pozostałe

Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menad┼╝era Testuj Pulpit Menad┼╝era
Je┼Ťli nie jeste┼Ť jeszcze klientem aPit skontaktuj si─Ö z nami ┬╗

Dane adresowe

aPit Spó??ka z o.o.
SPÓ?üKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Pozna??
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT