W najbli??szy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZP?üATNE KONSULTACJE

Zadzwo?? i umów si─? z doradc─?
 (61) 6673350 

Aktualno┼Ťci

Obni??enie limitu p??atno??ci got??wkowych

2016-11-02 Od nowego roku zacznie obowi─?zywa─? nowy limit p??atno??ci got??wkowych. W zmienionej ustawie o swobodzie dzia??alno??ci gospodarczej okre??lono go na kwot─? 15 tysi─?cy z??otych zamiast dotychczasowych - 15 tysi─?cy euro. Wszystkie transakcje pomi─?dzy przedsi─?biorcami na kwot─? powy??ej limitu regulowane musz─? by─? za po??rednictwem banku w formie przelewu lub p??atno??ci dokonanej kart─? p??atnicz─?.
Nowo??ci─? s─? sankcje w podatkach dochodowych zwi─?zane z p??atno??ciami got??wkowymi przekraczaj─?cymi wyznaczony limit. Wszyscy przedsi─?biorcy, kt??rzy ureguluj─? swoje zobowi─?zania z pomini─?ciem rachunku bankowego zobowi─?zani zostali do korygowania koszt??w uzyskania przychod??w o kwoty ca??ych transakcji (nie tylko nadwy??ki ponad 15 tys. z??).
Obej??ciem przepisu nie jest dzielenie operacji na wi─?kszo??─? ilo??─? faktur lub podzia?? zakupu na etapy; zawsze istotna b─?dzie ??─?czna warto??─? ca??ej transakcji.

Zmniejszenie limitu to kolejny krok zmierzaj─?cy do uszczelnienia systemu podatkowego. Podobne zmiany w przepisach wprowadzone s─? w wielu krajach Europy. W Grecji limit wynosi 1,5 tysi─?ca euro, w Portugalii tysi─?c euro. W tym roku we Francji obni??ono limit z 3 do 1 tysi─?ca euro.

Pozostałe

Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menad┼╝era Testuj Pulpit Menad┼╝era
Je┼Ťli nie jeste┼Ť jeszcze klientem aPit skontaktuj si─Ö z nami ┬╗

Dane adresowe

aPit Spó??ka z o.o.
SPÓ?üKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Pozna??
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT