W najbli??szy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZP?üATNE KONSULTACJE

Zadzwo?? i umów si─? z doradc─?
 (61) 6673350 

Aktualno┼Ťci

Jednolity plik kontrolny (JPK)

2016-11-06 Od 1 lipca 2016 roku du??e przedsi─?biorstwa maj─? obowi─?zek przekazywania urz─?dom skarbowym danych zawartych w rejestrach VAT. Od 1 stycznia 2017 obowi─?zkiem tym obj─?te zostan─? r??wnie?? ??rednie i ma??e przedsi─?biorstwa. Najp????niej bo od 1 stycznia 2018 roku administracja skarbowa uzyska dane od mikroprzedsi─?biorstw (Mikroprzedsi─?biorstwo to takie, kt??re zatrudnia mniej ni?? 10 os??b i osi─?ga przychody mniejsze ni?? 2 mln euro.) Dane w formie elektronicznej przesy??ane s─? do 25 dnia miesi─?ca za miesi─?c poprzedni a wi─?c w terminie przekazywania deklaracji VAT. Informacje zawarte w pliku oraz jego struktura umo??liwiaj─? organom skarbowym weryfikacj─? kontrahent??w podatnika oraz wielko??ci zakup??w i sprzeda??y. W p????niejszym okresie planowane jest rozszerzenie przekazywanych danych o zapisy ksi─?g przychod??w i rozchod??w a w przypadku Ô??pe??nej ksi─?gowo??ciÔ?Ł o dzienniki ksi─?g rachunkowych, zapisy magazynowe oraz rachunki bankowe i raporty kasowe. Urz─?dy skarbowe ju?? wkr??tce b─?d─? dysponowa??y pe??n─? informacj─? o zdarzeniach gospodarczych u ka??dego podatnika.

Pozostałe

Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menad┼╝era Testuj Pulpit Menad┼╝era
Je┼Ťli nie jeste┼Ť jeszcze klientem aPit skontaktuj si─Ö z nami ┬╗

Dane adresowe

aPit Spó??ka z o.o.
SPÓ?üKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Pozna??
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.plBiuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT