W najbli??szy wtorek w godzinach 15:00 do 17:00 kolejne

BEZP?üATNE KONSULTACJE

Zadzwo?? i umów si─? z doradc─?
 (61) 6673350 

Aktualno┼Ťci

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

2016-11-02 Od dnia 15 lipca 2016 roku obowi─?zuj─? nowe zapisy ustawy Ordynacja podatkowa, kt??re zdaniem ministerstwa finans??w Ô??okre??laj─? granice legalnej optymalizacji podatkowejÔ?Ł. Wprowadzone zmiany pozwalaj─? organom podatkowym na kwestionowanie transakcji gospodarczych, kt??re ich zdaniem zosta??y przeprowadzone tylko po to aby osi─?gn─?─? korzy??ci podatkowe. Przy ocenie Ô??sztuczno??ciÔ?Ł operacji znaczenie b─?dzie mia??o: - nieuzasadnione dzielenie transakcji, - nieuzasadnione pod wzgl─?dem ekonomicznym lub gospodarczym anga??owanie po??rednik??w, - prowadzenie dzia??alno??ci w spos??b Ô??nierozs─?dnyÔ?Ł, kt??ry jednocze??nie jest korzystny podatkowo. Oceny czy dzia??ania przedsi─?biorstwa nie maj─? na celu tylko i wy??─?cznie korzy??ci podatkowych dokonywa??y b─?d─? s??u??by skarbowe . Je??li operacje gospodarcze zostan─? zakwestionowane w??wczas organy podatkowe okre??l─? zobowi─?zanie podatkowe w taki spos??b jakby nie mia??y one miejsca. Klauzuli nie stosuje si─? do podmiot??w, kt??rych korzy??─? podatkowa lub suma korzy??ci w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100 tysi─?cy z??otych. Zatem w przypadku podatku dochodowego, aby podlega─? sankcjom przedsi─?biorstwo musi wyda─? w spos??b Ô??nierozs─?dnyÔ?Ł kwot─? 527 tysi─?cy z??otych. Przepisy obowi─?zuj─? ju?? 3 miesi─?ce. Dotychczas organy podatkowe w ??adnym przedsi─?biorstwie nie okre??li??y podstawy opodatkowania przy ich zastosowaniu.

Pozostałe





Najnowsze artykuły
Polecamy


Strefa Klienta aPit

Zaloguj do Pulpit Menad┼╝era Testuj Pulpit Menad┼╝era
Je┼Ťli nie jeste┼Ť jeszcze klientem aPit skontaktuj si─Ö z nami ┬╗

Dane adresowe

aPit Spó??ka z o.o.
SPÓ?üKA DORADZTWA PODATKOWEGO

61-663 Pozna??
ul. Winogrady 16
tel.(61) 667 3350, 
509 590 111
Fax (61) 667 0936
e-mail:
biuro@apit.pl



Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT